Privacystatement

In naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, verder te noemen de AVG, is hierbij de privacyverklaring van Confid opgenomen. Voor vragen over de opname van uw persoonsgegevens kunt u zich wenden tot onze verwerkingsverantwoordelijke, de heer M. Eshuis, te bereiken op eshuis@confid.nl.

Wij ontvangen van verzekeraars opdrachten om schadeclaims nader te onderzoeken. Wij ontvangen hiervoor gegevens van onze opdrachtgevers maar wij vergaren ook gegevens tijdens ons onderzoek naar de betreffende claim. Deze informatie wordt vervolgens weer verstrekt aan de opdrachtgever van het onderzoek.

Wij werken volgens de regels van de Privacy Gedragscode. De toedrachtonderzoeker heeft u bij aanvang van het gesprek gewezen op enkele regels van deze Privacy Gedragscode. Er is u onder andere verteld wie de opdrachtgever tot het onderzoek is, wat de reden van het gesprek is en dat u niet verplicht bent uw medewerking te verlenen aan een onderzoek van een particulier onderzoeksbureau. U heeft in het gesprek uw persoonsgegevens verstrekt en toestemming gegeven dat uw gegevens worden opgenomen en verwerkt.

De persoonsgegevens worden in Nederland bewaard op onze afgeschermde en beveiligde server voor de wettelijke termijn van maximaal 5 jaar. Als betrokkene in het onderzoeksdossier heeft u onder bepaalde voorwaarden recht op inzage, correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens. Voor de juiste regelgeving hierover verwijzen wij u graag naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens, die daar een heldere uitleg over geeft. Indien u inzage, correctie of verwijdering van uw gegevens wenst, kunt u dit aan de verwerkingsverantwoordelijke kenbaar maken via het emailadres eshuis@confid.nl. De verwerkingsverantwoordelijke zal uw verzoek in behandeling nemen en registreren in het verwerkingsregister. U krijgt binnen een maand van de verwerkingsverantwoordelijke een inhoudelijke reactie op uw verzoek. Indien u klachten heeft over de behandeling van uw verzoek, kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.

TOP