Confid | Privacy Statement
42
page-template-default,page,page-id-42,qode-listing-1.0.1,qode-social-login-1.0,qode-news-1.0.2,qode-quick-links-1.0,qode-restaurant-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-13.0,qode-theme-bridge,bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.4,vc_responsive
 

Privacy Statement

In naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, verder te noemen de AVG, is hierbij de privacyverklaring van Confid opgenomen. Voor vragen over de opname van uw persoonsgegevens kunt u zich wenden tot onze verwerkingsverantwoordelijke, de heer J.F. Kemp, te bereiken op kemp@confid.nl.

 

In het kader van de Privacy Gedragscode voeren wij ons werk uit als onderzoeksbureau dat opdrachten van verzekeraars ontvangt om claims nader te onderzoeken. Wij ontvangen hiervoor gegevens van onze opdrachtgevers maar wij vergaren ook gegevens tijdens ons onderzoek naar de betreffende claim. Deze informatie wordt vervolgens weer verstrekt aan de opdrachtgever van het onderzoek. De verwerking en verstrekking van uw gegevens vindt alleen in Nederland plaats.
Tijdens het onderzoek heeft de toedrachtonderzoeker u bij aanvang van het gesprek gewezen op enkele regels uit de Privacy Gedragscode. U is verteld wie de opdrachtgever voor het onderzoek is, dat u niet verplicht bent uw medewerking te verlenen. U heeft in het gesprek uw persoonsgegevens verstrekt en toestemming gegeven dat uw gegevens worden opgenomen en verwerkt.

 

De persoonsgegevens worden in Nederland bewaard op onze afgeschermde en beveiligde server voor de wettelijke termijn van maximaal 5 jaar. Als betrokkene in het dossier heeft u recht op inzage, correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens. Indien u inzage, correctie of verwijdering van uw gegevens wenst, kunt u dit aan de verwerkingsverantwoordelijke kenbaar maken via het emailadres kemp@confid.nl. De verwerkingsverantwoordelijke zal uw verzoek in behandeling nemen en registreren in het verwerkingsregister. U krijgt binnen een maand van de verwerkingsverantwoordelijke een inhoudelijke reactie op uw verzoek. Indien u klachten heeft over de behandeling van uw verzoek, kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.