Welkom op onze website!

Ons bedrijf Maatschap Confid Assistance Agency, kortweg Confid genaamd, is een samenwerking van drie onderzoekers in het segment van verzekeringsclaims. We zijn onafhankelijk in onze onderzoeken en doen uitsluitend aan waarheidsvinding zonder aanzien des persoons. We werken voornamelijk in opdracht van verzekeraars. Indien er bij een (schade)claim onduidelijkheden zijn, kunnen wij een nader onderzoek instellen zodat er met behulp van ons eindresultaat een onderbouwde beslissing door de verzekeraar kan worden genomen. De onderzoeken richten zich op de wijze hoe de gepresenteerde schade is ontstaan, welke bewijzen er aangebracht kunnen worden om de claim te onderbouwen en in sommige gevallen wie er aansprakelijk zou kunnen worden gesteld voor het ontstaan van de schade.

De drie personen die allen als maat van de Maatschap Confid vormen, zijn:

Mirjam Kwantes, oprichtster van het bedrijf en al meer dan 20 jaar werkzaam als onderzoeker van verzekeringsclaims. Mirjam is gespecialiseerd in complexe diefstal en letselclaims. Als zelfstandig ondernemer heeft zij het bedrijf opgebouwd en uitgebreid tot een gerenommeerd onderzoeksbureau in de verzekeringsbranche. Bereikbaar op 06 - 54 74 31 85 of kwantes@confid.nl

Gerard Schimmel, meer dan 25 jaar werkzaam in het verzekeringsvak. Geparticipeerd bij vele onderzoeken in de diverse verzekeringsbranches. In dienst geweest bij een verzekeraar en nu alweer enige jaren partner in Confid. 
Bereikbaar op 06 - 22 58 73 36 of gschimmel@confid.nl

John Kemp, zo'n 20 jaar werkzaam als onderzoeker in het verzekeringsvak waarbij ervaring is opgedaan als onderzoeker en coördinator van complexe (brand)onderzoeken. In dienst geweest bij twee verzekeraars en sinds eind 2014 partner in Confid. Specialisatie brand en aansprakelijkheid.  
Bereikbaar op 06- 13 73 49 26 of kemp@confid.nl

We voldoen met ons bedrijf uiteraard aan de eisen van de Particuliere Onderzoekbureaus.